Yhdistys

Suomen matemaattinen yhdistys (SMY) on matematiikan tutkijoiden, soveltajien ja opiskelijoiden yhdistys. Vuonna 1868 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää matematiikan tutkimusta ja harrastusta Suomessa.

SMY:n ydintoimintaa on erilaisten tapahtumien kuten Matematiikan päivien järjestäminen, osallistuminen Annales Fennici Mathematici- ja Arkhimedes-lehtien julkaisemiseen, vierailuluentojen tukeminen suomalaisissa yliopistoissa, sekä palkintojen jakaminen erinomaisista matemaattisista töistä. Yhdistys myös edustaa suomalaista matematiikkaa maailmalla olemalla jäsenenä useissa kansainvälisissä järjestöissä kuten EMS, ICIAM ja ECCOMAS, sekä osallistumalla pohjoismaisten matemaatikkokongressien järjestämiseen. Lisäksi yhdistyksen alla toimii valmennus koululaisten matematiikkakilpailuihin sekä Matematiikkalehti Solmu.

Jäsenhakemus tehdään verkkolomakkeella.


Y-tunnus: 1106761-4