Yhdistys

Suomen matemaattinen yhdistys (SMY) on matematiikan tutkijoiden, soveltajien ja opiskelijoiden yhdistys. Vuonna 1868 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää matematiikan tutkimusta ja harrastusta Suomessa.

SMY:n ydintoimintaa on erilaisten tapahtumien kuten Matematiikan päivien järjestäminen, osallistuminen Arkhimedes-lehden julkaisemiseen, vierailuluentojen tukeminen suomalaisissa yliopistoissa, sekä palkintojen jakaminen erinomaisista matemaattisista töistä. Yhdistys myös edustaa suomalaista matematiikkaa maailmalla olemalla jäsenenä useissa kansainvälisissä järjestöissä kuten EMS, ICIAM ja ECCOMAS, sekä osallistumalla pohjoismaisten matemaatikkokongressien järjestämiseen.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 on 30 euroa. Jäsenhakemus tehdään verkkolomakkeella.


Y-tunnus: 1106761-4