Julkaisut

Yhdistys julkaisee tieteellistä aikakauslehteä Annales Fennici Matematici, matematiikalehti Solmua sekä yhdessä fysiikan seurojen Suomen Fyysikkoseura and Fysikersamfundet i Finland Arkhimedes -lehteä seurojen jäsenille. Yhdistyksen edustaja on myös mukana pohjoismaisten matemaattisten yhdistysten tieteellisen aikakauslehden Mathematica Scandinavican toimituskunnassa.