Puheenjohtajan terveiset

Tervetuloa Suomen matemaattisen yhdistyksen uusille verkkosivuille!

Perusteellisen selvittelyjen jälkeen päädyimme laatimaan uudet verkkosivut kokonaan uudelle alustalle Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämälle pohjalle. Tämä toivottavasti takaa sivujen jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen.

Yksi jo aikaisessa vaiheessa mukaan tullut ajatus oli se, että sivulla olisi myös blogi, jolle saisi kirjoittaa hyvinkin vapaasti erilaisista asioista. Haluaisin kuulla historian siipien havinaa, raportteja konferensseista, hyviä tarinoita onnistumisista – ja mikseipä epäonnistumisistakin - ja luonnollisesti juttuja teidän yhdistyksen jäsenien tärkeäksi kokemista asioista. Tulevaisuudessa teemme myös postituslistan näitä tekstejä varten, jotta tieto uusista teksteistä saavuttaisi jäsenemme mahdollisimman tehokkaasti. Toivottavasti tämä herättäisi innostusta teidän keskuudessanne ja saisimme runsaasti mielenkiintoisia tekstejä.

Viimeiset kuukaudet ovat olleet poikkeuksellisia monella tavalla. Kerran neljässä vuodessa järjestettävä International Congress of Mathematicians (ICM) oli tarkoitus pitää Pietarissa heinäkuun alkupuolella. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan, kansainvälinen matemaatikkoyhteisö kääntyi nopeasti suurten matemaattisten yhdistysten johdolla boikotoimaan kokousta Pietarissa. Olimme myös yhteydessä pohjoismaisten yhdistysten kesken, ja jollei päätöstä olisi syntynyt niin nopeasti kuin se loppujen lopuksi syntyi, olisimme myös antaneet yhteisen lausunnon asiasta. International Mathematical Unionille (IMU) ei kumminkaan jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa ICM Pietarissa ja siirtää ohjelma suurilta osin virtuaaliseksi verkkoon.

Tässä yhteydessä IMU oli yhteydessä muutamiin maihin, mukaan lukien Suomi, joilta kysyttiin halukkuutta yhdessä ICM:n kanssa järjestettävän General Assembly (GA)-kokoontumisen organisoimiseen. GA:ssa päätetään paljolti IMU:n seuraavien neljän vuoden agendaa ja valitaan esimerkiksi uusi hallitus. Matemaattinen yhdistys yhdessä Kansalliskomitean kanssa laati ehdotuksen Suomalaisen Tiedeakatemian antaman rahoituksen turvin GA:n järjestämiseksi, ja tarjouksemme myös hyväksyttiin hyvin nopealla aikataululla. Pian tämän jälkeen selvisi myös se, että IMU toivoisi meidän järjestävän myös IMU:n palkintojenjakotilaisuuden GA:n yhteydessä. Näin ollen Fields-mitalit ja Abacus-palkinto jaetaan Helsingissä heinäkuun 5. päivä, ja palkinnonsaajat pitävät puheensa heinäkuun 6. päivä. Nämä tilaisuudet järjestetään Aalto-yliopiston Töölön kampuksella.

Olemme alusta alkaen puhuneet siitä, että pyrkisimme järjestämään jäsenillemme mahdollisuuden osallistua näihin tilaisuuksiin. Aivan lähitulevaisuudessa aukeaa IMU:n sivuilla ilmoittautuminen, jonka kautta myös jäsenemme voivat ilmoittautua. Tila on valitettavasti aika rajallinen, sillä näillä näkymin ulkomaisia osallistujia on tulossa hyvinkin runsaasti. Olemme varanneet kyselyiden jälkeen kaikille yliopistoille kiintiöt, ja nämä ovat varmasti mukana. Lisäksi on vielä kiintiö muille ilmoittautuneille. Aivan selvää ei siis vielä ole, että mahtuvatko kaikki halukkaat mukaan, mutta toivottavasti mahdollisimman moni!

Vielä kerran, tervetuloa uusille sivuille ja näkemisiin heinäkuun alussa Helsingissä!

 

Tuomo Kuusi

Suomen matemaattisen yhdistyksen pj.