Vuoden 2022 väitöskirjapalkinto ja Ernst Lindelöf -palkinto

Suomen matemaattinen yhdistys palkitsee vuosittain parhaan edellisvuonna valmistuneen matematiikan alan väitöskirjan väitöskirjapalkinnolla sekä parhaan edellisvuonna valmistuneen matematiikan alan pro gradu -tutkielman tai diplomityön Ernst Lindelöf -palkinnolla. Vuonna 2022 valmistuneista töistä palkittiin SMY:n vuosikokouksessa 17.4.2023 seuraavat:

 

2022 väitöskirjapalkinto

 

Anni Halkola (Turun yliopisto): Mathematical modelling and survival prediction in cancer

 

Väitöskirjassaan ”Mathematical modelling and survival prediction in cancer” Anni Halkola soveltaa matemaattisia menetelmiä syöpätutkimukseen. Hänen työnsä osoittaa poikkeuksellisen laaja-alaista menetelmäosaamista, sovellusalan asiantuntemusta ja itsenäisyyttä. Väitöskirja sisältää muun muassa matemaattista mallintamista differentiaaliyhtälöitä ja stokastisia malleja hyödyntäen, peliteoriaa, koneoppimista ja laskennallista tilastotiedettä. Väitöskirjan töistä kaksi ensimmäistä käsittelee biomatematiikkaa ja kaksi jälkimmäistä laskennallista tilastotiedettä. Väitöstyön artikkelit on julkaistu alojensa kansainvälisesti erittäin arvostetuissa lehdissä.

 

2022 Ernst Lindelöf -palkinto

 

Okko Makkonen (Aalto-yliopisto): New schemes for secure distributed matrix multiplication: cooperative and analog SDMM

 

Okko Makkosen työ käsittelee tietoturvakysymyksiä hajautetun laskennan kontekstissa. Työssä kehitetään uusia metodeja matrisitulojen tietoturvalliseen laskemiseen tilanteessa, jossa matriisitulon laskeminen on hajautettu useille palvelimille. Makkosen työ on jo johtanut useisiin tieteellisiin artikkeleihin. Tieteellisen laadun ohella palkintolautakunta piti opinnäytetyön esitystä esimerkillisenä.