Vuosikokous 17.4.2023

KOKOUSKUTSU: SUOMEN MATEMAATTISEN YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2023

Maanantaina 17.4.2023 klo 16.15 Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osastolla Exactum-rakennuksen salissa CK112, osoitteessa Pietari Kalmin katu 5. Yhdistyksen hallitus on päättänyt seuraavista järjestelyistä vuosikokoukseen liittyen:

  • Pyydämme ilmoittautumista viimeistään sunnuntaihin 16.4.2023 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen smy-sihteeri@helsinki.fi vapaamuotoisella viestillä, jossa mainitaan osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja osallistumistapa.
  • Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä Zoom-videoviestintäpalvelun kautta tai paikan päällä. Tarkemmat osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin ennen vuosikokouksen alkua.

Ennen vuosikokouksen alkua klo 16.15 Ville Salo Turun yliopistosta pitää vuosikokousesitelmän.


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään vuosikertomus, yhdistyksen ja sen rahastojen tilinpäätökset sekä toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 2022
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Käsitellään vuoden 2023 budjetti sekä päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot ja jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2023
8. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen viiden muun jäsenen valinta
9. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta
10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, ensimmäinen käsittely
11. Vuoden 2022 Ernst Lindelöf -palkinnon jakaminen
12. Vuoden 2022 väitöskirjapalkinnon jakaminen
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

 

Aiemmissa vuosikokouksissa käydyn keskustelun perusteella hallitus on valmistellut ehdotuksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Hallituksen esitys sääntöihin tehtävistä muutoksista on kokouskutsun liitteenä. Esityksen perustana on sääntöjen päivitys nykyisen yhdistyslain mukaiseksi, etäkokouksen salliminen sekä erilaisten jäsenyysmuotojen mahdollistaminen. Sääntömuutoksen käsittely aloitetaan tässä vuosikokouksessa. Sääntömuutos täytyy hyväksyä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Vuosikokousillallinen pidetään ravintolassa The Bull and the Firm (Kulmavuorenkatu 2, Helsinki, lisätietoja: http://thebullandthefirm.fi/). Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli haluat osallistua illalliselle. Vuosikokoukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Akseli Haaralaan sähköpostitse (smy-sihteeri@helsinki.fi) tai tarvittaessa myös puhelimitse (+358 50 5411819). Mikäli saitte kutsun postitse ja haluaisitte ilmoittaa sähköpostiosoitteenne jatkoa varten, voitte tehdä sen yhdistyksen kotisivuilla (https://matemaattinenyhdistys.fi/).