Suomi | English Feedback
Membership
[intmath.org]

Membership

Suomen matemaattisen yhdistyksen jäsenet saavat jäsenetuina Arkhimedes-lehden sekä alennuksen Euroopan matemaattisen seuran (EMS) ja American Mathematical Societyn (AMS) jäsenmaksuista. Vuoden 2021 jäsenmaksu on 40 Euroa. EMS:n jäsenmaksu SMY:n jäsenille on 25 Euroa ja se suoritetaan SMY:n jäsenmaksun yhteydessä. 

Tulostettavia jäsenhakemuslomakkeita (.pdf):

Huomaa lomakkeissa olevat vanhentuneet osoitetiedot. Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus jäsenhakemuksen perusteella. Jäsenhakemuslomakkeet voi myös tilata yhdistyksen sihteeriltä osoitteesta:

Suomen matemaattinen yhdistys ry
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingin yliopisto