Suomi | English | Svenska Feedback
Finlands matematiska förening
[intmath.org]

Finlands matematiska förening

Finlands matematiska förening (FMF) är en förening för forskare, yrkesutövare och studerande inom matematik. Föreningens syfte är att främja matematisk forskning och undervisning i Finland. Föreningens ordförande är professor Eero Saksman och sekreterare är FM Janne Junnila. Upprätthållare av föreningens www-sidor är docent Antti Rasila. Föreningens medlemsavgift är 45 euro. Om du vill ansluta dig till föreningens e-postlista så kan du kontakta sekreteraren.

Nyheter